پ مثل...

پروا: ساکت... اگر حوصله داشته باشد خوب می نويسد و به جا و اگر کمی حوصله داشته باشد هــــی بَدَکْ نيست.... نه شعر می شود آن وقت و نه معر و اگر حوصله نداشته باشد هيچ مراعات خواننده را نمی کند و چيزی را می نويسد که شايد از قلم و اعتقاد ساکت کمی فاصله بگيرد ....... ولی ساکت باحوصله چقدر خواندنی می شود ..............همين!...

(پارازيت: حوصله ندارم...، اصلا حوصله ندارم...،‌بينيم بابا...،‌جمعش کنيد...،‌ همين! 04.gif )

پوريا: سكوت سرشار از ناگفته هاست و تو كه فاعل به آن هستی ناگفته هايی داری كه از خواندن آن لذت مي برم . چه تقدير زيبايی بود كه دستهای آشنای ما را به هم پيوند زد و قلبهايمان را بهم پيوند داد . شاد باشی و پيروز ...

(پارازيت: وای...، پوريا جون...، منم با همون نگاه اول فهميدم که خيلی ...07.gif ، مخلصيم!)

پريناز: لحظه هايي هستند پر از تنهايی ، سكوت و تابش انوارالهی كه انسان بايد خود را با وجود آنها به معراج رساند.
ولی اندكی قدر آن لحظات را نمی دانند و در ظلمت خويش فرو می روند ....
و من وقتی با دل نوشته های زيبايتان آشنا شدم آن سكوت زيبا و امواج انوار الهی رابا وجود دل نوشته هايتان شناختم .
و يافتم سكوت يعنی چه و تازه پی به تنهايی بردم...

(ساکت بی پارازيت: متشکرم...،‌ولی...،‌ بازم کم آوردم 31.gif )

=======================================================
فقط يک روز تا اولين سالگرد وبلاگ نويسی من...،‌ وای...،‌ فردا عجب روزيه !!!!!!!!!

/ 4 نظر / 11 بازدید
سایموند

اولين نفر، شب تولد وبلاگت بهت تبريک ميگم! مبارک باشه و بهترتر بنويسی و همه جا موفق باشی...

Y

پس مبارک باشه ...

کيميا

سلام....اين ساکت در عين سکوتش خيلی حرفا واسه گفتن داره مثل..عقد ياس منگولا...مگه نه ؟:))