خصوصی يا اختصاصی؟!!!!!

يک تصميم خيلی خيلی خيلی مهم !

اون قدر مهم که همه آقايون رو يه جايی وسط دريا دور هم جمع کرده!...

بعضی آقايون: خوب بچه ها! کی يادشه که ما واسه چی اينجا جمع شده بوديم...؟

يکی از آقايون باهوش : من يادمه...، قضيه چيز بود ديگه...، خصوصی...، يا اختصاصی...،

يا سازی...! يه همچين چيزی بود!

بعضی آقايون: آره..، راست ميگه! ديروز و پريروزم همين رو گفت!

آقايون: خوب بعدش ما چه کار کرديم؟

همون باهوشه: هيچی...! ختم جلسه رو اعلام کرديم، تا آقايون به کارهاشون برسند!!

آقايون: خوب اگه همه موافقيد امروز هم همين کار رو می کنيم...!

يکی از آقايون وظيفه شناس: ولی من حاضرم به خاطر تمام ملتی ها، باز هم مثل هميشه،

تمام سختی ها رو به جون بخرم و مرد و مردونه به جلسه ادامه بدم!

آقايون: براوو...، آفرين...، احسنت...، صحيح است...، مرسی...، تبارک ال...، ايوَل ...!

آقايون: ما همه به تو افتخار می کنيم وظيفه شناس!

وظيفه شناس: من هم به همه شما آقايون افتخار می کنم ! ضمنا تا انتخابات هم چيز زيادی...!!!

آقايون: خوب بالاخره ما نفهميديم موضوع جلسه خصوصی بود، يا اختصاصی !

بعضی آقايون اينکاره: خوب اين که بحث کردن نداره!

آقايون: يعنی چی؟!

اينکاره ها: خوب مثل دفعه های قبل...، هم خصوصی و هم اختصاصی!!!

آقايون: بازم؟

اينکاره ها: مگه دفعه های قبل ضرر کرديم؟

آقايون: خوب معلومه که نه!

اينکاره ها: پس می تونيم ختم جلسه رو اعلام کنيم...!

آقايون: باشه...، قبوله...، ختم جلسه...!


آقايون در حال جمع و جور کردن کيف ها و چمدون ها: بچه ها دفعه بعد تريپ کجا باشه...؟!!!!

========================================================

ضمنا ما دوست های واقعی مون رو هم شناختيم! مرسی پريا خانم

/ 8 نظر / 11 بازدید
مرتيا

اول... آقا جايزه مذهبي رو بردي حالا ميخواي سياسي رو بگيري؟؟؟؟؟ خدا را شكر كه زنده اي....

نمايه

اين آقايون هم کارشون درسته ها...

سکرتر

ديگه سر نمی زنی؟؟؟؟؟ منم اين مطلبت رو نمی خونم!

Ehsan Kianfar

آقا خيلی مبهم بو... برداشت خودت را برام بگو!!!!!! يعنی منظور خودت را! با برداشت خودم مقايسه کنم...

golnaz

سلام..جالب بود..موفق باشی..بای

پروا

اومدم بگم :::::آقا جايزه مذهبي رو بردي حالا ميخواي سياسي رو بگيري؟؟؟؟؟ ......ديدم مرتيا قبلش گفته....من چيکاره بيدم ؟