به من نگاه کن... خیره... خیره... چشمانم... خیره... خیره... چشمانم... خیره... خیره... چشمانم... چشمانم... خیره ... خیره... نرم... نرم... خیره... خیره... پلکهایت سنگین شده است... سنگین... سنگین... نرم... نرم... سنگین... سنگین... آرام... آرام... سنگین... سنگین... بخواب... بخواب... خوابیدی...؟ سنگین... سنگین... خوابیدی... خوابیدی... {لبخند...} خوابیدی... تو ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 17 بازدید
خرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
تیر 88
1 پست
آبان 87
2 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
شهریور 84
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
8 پست
دی 81
12 پست
آذر 81
12 پست
آبان 81
9 پست
مهر 81
2 پست